• Dr. Jakics Mónika

Ha már pénzmosás, akkor folytassuk…most jön a fekete leves!

Már a crypto fizetőeszközökkel foglalkozók és a székhelyszolgáltatók sem mentesülnek az ügyfél-átvilágítás kötelezettsége és pmt szabályzat elkészítése és jóváhagyatása alól!Az Európai Unió 5. pénzmosási irányelvének – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve – alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítására került sor, ami 2020. január 10-én lépett hatályba.


A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá a hatályba lépést követően az alábbi szolgáltatók tartoznak (kierősítve az új szolgáltatók):

a könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző, az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók, a virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, a letétkezelő pénztárca-szolgáltatók, a székhelyszolgáltatók


A technológiai újdonságok potenciális pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázatot jelentenek, ezért ezeknek a kezelése érdekében a pénzmosási törvény hatálya alá kerültek a virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, letétkezelő pénztárca-szolgáltatók. 


Virtuális fizetőeszköz: digitális értékmegjelenítés, amelyet nem központi bank vagy közigazgatási szerv bocsát ki, illetve garantál; nem rendelkezik törvényes fizetőeszköz jogi státuszával; elektronikusan tárolható, csereértékként elfogadott, így különösen elektronikusan átadható, illetve elektronikus kereskedésre alkalmas.  


Letétkezelő pénztárca-szolgáltató: olyan szervezet, amely ügyfelei nevében virtuális fizetőeszközök tartására, tárolására és átadására szolgáló kriptográfiai magánkulcsok megőrzésével kapcsolatos szolgáltatást nyújt.


A tevékenységét már megkezdett szolgáltatóknak a módosítás hatálybalépését követő 90 napon belül át kell dolgozniuk belső szabályzatukat, de nem kell megküldeni a felügyeleti szerv felé (Pmt. 80 §)

Amennyiben a tevékenységet a módosítás hatálybalépését követően kezdik meg, vagy a tevékenység (virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, letétkezelő pénztárca-szolgáltatók és székhelyszolgáltatók) a módosítással kerül a törvény hatálya alá, a Pmt. 65. § (9) be-kezdése alapján; akkor a tevékenység megkezdését követő 45 napon belül kötelesek belső szabályzatot készíteni és azt elektronikus úton (e-papír) a felügyeleti szerv részére jóváhagyás céljából megküldeni. Ez az eljárás illetékmentes.


A székhelyszolgáltatókra (azok, akik Magyarország területén vagy az Európai Unió más tagállamában, vagy harmadik országban rendelkeznek székhellyel, és Magyarországon létesített tartós, üzleti egységük révén kínálnak az ügyfeleik számára a törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást hazánkban) a Pmt. speciális szabályai vonatkoznak: a székhelyszolgáltató a tevékenység végzésére irányuló szándékát köteles írásban bejelenteni (kö-telező tartalmi elemeknek megfelelően és mellékletekkel együttesen) a felügyeleti szervnek és csak ezután folytathatja tevékenységét (Pmt. 76/B. § (1), (3)). Ez az eljárás 3000,-Ft illetékköteles.

A felügyelő szerv Várhatóan február végéig közzéteszi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján a belső szabályzat elkészítéséhez és átdolgozásához segítséget nyújtó specifikus típusszabályzatokat.


  • BitKultur on FaceBook

©2019 by BitKultur.Com