Székhelyszolgáltatás

e-iroda

Akár 24 órán belül székhely szerződés

A székhely szerződéssel Önnek nincs semmi dolga! 

Önt egy előre kitöltött székhely szerződés fogja várni és már csak alá kell írnia írodáinkba!
Székhelyhasználati hozzájárulás az, ami az ügyvédnek kell, ahhoz, hogy a társaságot a cégbíróság bejegyezze. 

Székhely bérleti szerződés a több mint 11 év tapasztalatán alapuló szerződés, mely világosan és egyértelműen lefekteti a székhelyhasználat módját és feltételeit.

Levelek szkennelése, e-mail értesítés

Önben is felmerült, hogy mi történne, ha bármely, a székhelyére érkező levelet
nem kapná időben kézhez? Ugye Ön sem akar álmatlanul forgolódni?

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 

 

Az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás
89. § (1) Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül,

mivel a cég képviseletére jogosult személy lakóhelye külföldön van és nincs a cégjegyzékbe bejegyzett kézbesítési megbízottja (a továbbiakban: ismeretlen székhelyű cég), a cégbíróság a Cégközlönyben közzétett hirdetményben felhívja a cég tagjait (részvényeseit), hogy a cég törvényes működéséhez szükséges intézkedéseket hatvan napon belül tegyék meg.

A törvényes működés helyreállítása érdekében a tagok (részvényesek) a cég legfőbb szervének összehívására is jogosultak.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti végzésének közzétételével egyidejűleg a cég 50 százalékot meghaladó szavazati joggal rendelkező tagját (részvényesét) közvetlenül is, illetve kézbesítési megbízottja útján felhívja a törvényes működés helyreállítására.
(3) A külön felhívás mellőzhető abban az esetben, ha az 50 százalékot meghaladó szavazati joggal rendelkező tag (részvényes) székhelye (lakóhelye) külföldön van, és nem gondoskodott kézbesítési megbízott bejelentéséről. 

Ha ilyen eljárás indult a társaság ellen, amelyre sem a vezető tisztségviselő(k) sem a tag(ok) nem teszik meg a kellő lépéseket és ebből kifolyólag a társaságot a cégbíróság hivatalból megszűntnek nyilvánítja, akkor a vezető tisztségviselőre a következő jogszabály vonatkozik.

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

23. § (3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.

 

Ezért nagyon fontos, hogy a Székhelyére érkező levelei átvételre kerüljön. 
A szolgáltatásunkrészeként szkenneljük és azonnal továbbítjuk
Önnek a megadott e-mail címre, hogy nyomban reagálhasson a levélre!
Székhelyre érkező levelek postázása.
A székhelyre érkező leveleket havonta egyszer, vagy igény szerint soron kívül postázzuk Önnek, illetve az irodáinkban személyesen is átveheti.

Cégalapítás, cégmódosítás

Amennyiben szüksége van rá, a székhely szolgáltatás részeként
a cégalapítás, cégmódosítás vagy megszűnés teljes terhét levesszük a vállairól.

 

Korlátlan fax fogadás

Korlátlan FAX fogadás! 


Hihetetlenül kényelmes megoldás, mivel így nem kell külön fax gépet tartania.


Ön a szerződéskötés után kap egy FAX számot, amire külön díjazás nélkül,
korlátlan számú faxot fogadhat!

Azonnal nyomtatható FAX -
A beérkezett faxokat e-mail-en keresztül továbbítjuk Önnek,
és azt személyesen is átveheti tőlünk.

Apehképviselet & Cégátvétel, megszüntetés

Székhely + cégalapítás/módósítás:

 • Székhely szerződés

 • Levélkezelés, postázás

 • Levelek szkennelése,

 • e-mail értesítés

 • Cégalapítás/módosítás

Fapados székhely:

 • Székhely szerződés

 • Levélkezelés, postázás

 • Levelek szkennelése,

 • e-mail értesítés

Turbó székhely:

 • Székhely szerződés

 • Levélkezelés, postázás

 • Levelek szkennelése,

 •  e-mail értesítés

 • Korlátlan fax fogadás

 • BitKultur on FaceBook

©2019 by BitKultur.Com