Cégalapítás Magyarországon

A CÉGALAPÍTÁS EGYSZERŰSÖDÖTT FELTÉTELEI

A cégalapítás feltételei az új társasági törvény és cégtörvény alapján lényegesen egyszerûbbek, mint korábban. 

 

SZÉKHELY

A cégalapítás feltételei között az egyik legfontosabb megfelelő székhely biztosítása. 
A székhelynek már nem kell alkalmasnak lennie arra, hogy az a cég ott
irodát műkődhesen az a fontos hogy a cég ott megtalálható, elérhető legyen. 

A cégalapítás feltétele a székhellyel kapcsolatban, hogy annak használatára a
cég jogosult legyen, de nem kötelező eleme az alapításnak, hogy az ingatlan jogosultjai
(tulajdonos, haszonélvezõ, stb.) hozzájárulásukat adják a cég székhelyekénti
használathoz. További információk a székhelyszolgáltatás menüpontban.

 

TÖRZSTŐKE

Vagyoni hozzájárulásnak a cég rendelkezésre bocsátása a cégalapítás feltétele.
A vagyoni hozzájárulások összessége a tőrzstõke. 

A TÖRZSTŐKE MINIMUMA
Betéti társaságként cégalapítás esetén nincs minimum meghatározva, 
akár 1.000,- Ft-os vagyoni hozzájárulással is alapítható betéti társaság. 
Kft esetében a tőrzstöke minimuma: 500.000,- Ft, 

Zrt, rt, esetében a tőrzstöke minimuma: 5.000.000,- Ft. 


TÖRZSTŐKE ÖSSZETÉTELE CÉGALAPÍTÁS ESETÉN

A vagyoni hozzájárulás állhat kézpénzbõl vagy vagyontárgyakból (apport) 


A TÖRZSTÕKE SZOLGÁLTATÁSÁNAK HATÁRIDEJE CÉGALAPÍTÁS ALKALMÁVAL

A vagyoni hozzájárulásnak legalább a felét a cégalapítás napján a cég rendelkezésére kell bocsátani.

Így cégalapítás kft formája esetén feltétel legalább 250.000,- Ft rendelkezésre bocsátása pénzintézetbe vagy
a házi pénztárba való befizetése, míg a fennmaradó részt egy éven belül kell a cég részére bocsátani annak megfelelően ahogy az alapító okiratban a tag(ok) rendelkezettek róla. 
Egyszemélyes Kft. esetében elegendõ 100.000,- Ft összegû vagyoni hozzájárulás. 

 

CÉGNÉV

A cégalapítás feltétele cégnév meghatározása, amely minimálisan vezérszóból és cégformára utaló toldatból áll,
a vezérszónak megkülönböztethetõnek kell lennie már bejegyzett társaságok nevétõl. 

A névkizárólagosságnak nem felel meg az a vezérszó: 
- amely kizárólag írásjellel vagy számmal különbözik már meglévõ cégek nevének vezérszavától, 
- amely egy-két betûvel különbözik más cégnevek vezérszavától.

Vállalkozási formák és különbségek

Tudja miért sokkal előnyösebb vállalkozási forma a
betéti társaság a korlátolt felelősségű társaságnál?

Tudja mikor fontos, hogy inkább kft-t vagy rt-ét alapítson?

Tudja hogyan tarthatja meg pénzét ha már megkereste?

  • BitKultur on FaceBook

©2019 by BitKultur.Com